Зараз на сайті 0 користувачів та 0 гостей.

ДЕРЖАВНА ФIТОСАНIТАРНА IНСПЕКЦIЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТI

ДЕРЖАВНА ФIТОСАНIТАРНА 
IНСПЕКЦIЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТI

   Державна фітосанітарна інспекція Закарпатської області є правонаступником Державної інспекції з карантину рослин по Закарпатській області та Державної інспекції захисту рослин Закарпатської області, які наприкінці 2012 року реорганізовані шляхом злиття. Чисельність фітосанітарної інспекції складає понад 100 штатних одиниць. Інспекція поділена на три основні структурні підрозділи: управління фітосанітарного контролю, управління державного нагляду та управління методо-логічного прогнозування, біологічного захисту та роботи з пестицидами. Керує Державною фітосанітарною інспекцією Сасин Василь Михайлович, який працюючи з 1977 року у Державній інспекції з карантину рослин по Закарпатській області, пройшов всі ступені – від простого інспектора до начальника інспекції, та отримав почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України».
   Державна інспекція з карантину рослин по Закар-патській області бере свій початок з 1946 року, коли на підставі постанови Народної Ради Закарпатської України були створені Державні інспекції з контролю насіння та карантину рослин. У 1972 році обласна інспекція переселилася у новозбудоване двоповерхове приміщення на околиці Ужгорода. 30 червня 1993 року прийнятий Закон України “Про карантин рослин”, який врегулював всі аспекти правового статусу карантинної служби у державі. Вся робота, що проводилася інспекцією з карантину рослин з 1946 року по теперішній час, спрямована не допустити проникнення небезпечних карантинних об'єктів на терени нашої Батьківщини. 
   Державна інспекція захисту рослин Закарпатської області відслідковувала фітосанітарний стан біоценозів на місцях, розробляла і координувала проведення заходів боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами. Була спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері захисту рослин, що діяв відповідно до законів України "Про захист рослин", "Про пестициди і агрохімікати" та інших нормативних актів.

   Завдання Державної фітосанітарної інспекції Закарпатської області у сфері карантину та захисту рослин:
   -охорона території України від занесення регульованих шкідливих організмів;
   -запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на території України;
   -вчасне виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих організмів;
   -здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;
    -реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання;
   -організація обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності  закритого ґрунту, розробка прогнозів, виявлення і своєчасне інформування про наявність і розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур'янів;
   -своєчасне здійснення рекомендованих заходів щодо захисту рослин, додержання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та  громадянами  встановлених  регламентів застосування засобів захисту рослин;
   -здійснення державного контролю за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин).    
   Функції Державної фітосанітарної інспекції Закарпатської області:
   -огляд та інспектування об'єктів регулювання (продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковка, ґрунт, засоби перевезення); 
   -видача фітосанітарних та карантинних сертифікатів;
   -проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання законодавства у сфері карантину та захисту рослин;
   -запобігання масовому розмноженню і поширенню шкідливих організмів, прогноз їх розвитку та загрози сільськогосподарським культурам.
вул. Головна, 53, с. Оноківці Ужгородського р-ну Закарпатської обл., 
тел.: (0312) 61 7226, тел/факс: (0312) 73 9903, 
e-mail: zakarp@utel.net.ua, www.zakarpatkarantin.com.ua