style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9437342779886677"
data-ad-slot="1716732134"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

Зараз на сайті 0 користувачів та 0 гостей.

Free counters!

Державна інспекція сільського господарства у Закарпатській області


ДЕРЖАВНА ІНСПЕК­ЦІЯ
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
у Закарпатській області
Начальник Державної інспекції сільського господарства у Закарпатської області Орест ТУРКЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

  Народився 6 лютого 1974 року у м. Сваляві Закарпатської області. Закінчив Закар-патський державний університет за спеціальністю «Правознавство».
  Державний службовець п'ятого рангу. Депутат Закарпатської обласної ради. Працював радником міністра МНС України, заступником начальника управ-ління — начальником відділу капітального будівництва, інвестицій та забезпечення житлом МНС України у м. Києві, заступником начальника Державного департаменту Адміністрації зони безумов-ного (обов'язкового) відселення, началь-ником МНС України в Київській області.

  З травня поточного року очолює Державну інспекцію сільського господарства у Закарпатській області.

  Закарпаття завжди вирізнялося своєю унікальністю, і мало одну характерну рису - любов до праці. Для забезпечення свого добробуту люди, не покладаючи рук, працювали на рідній землі, отримуючи від цієї справи моральну насолоду.
  Нині настали часи змін: шалений темп життя, новітня техніка переформували поняття людини і праці, але у свідомості закарпатців досі присутнє розуміння того, що лише вирощене власними руками має найбільшу цінність.
  Сьогодні розвиток сільського господарства у краї займає важливу роль. У своєму процесі воно формує якість продукції, яку ми споживаємо. А в Україні, як відомо, вимоги до якості продукції формуються з боку споживачів (замовників), розробників і виробників продукції, а також уповноважених державних органів та установ. Тому, з метою оптимізації роботи контрольно-інспекційних органів в агропромисловому комплексі, указом Президента України та відповідно до постанови КМУ створено Державну інспекцію сільського господарства в Закарпатській області. Згідно з положеннями вище зазначених нормативно-правових актів ДIСГ (Державна інспекція сільського господарства) в Закарпатській області є територіальним органом ДIСГ України, основне завдання якої - реалізація державної політики у сфері нагляду в агропромисловому комплексі. Слід зазначити, що на сьогодні в інспекції працюють досвідчені і кваліфіковані працівники, в тому числі й ті, що мають звання заслуженого кандидата наук.
  Державна інспекція сільського господарства створена на базі інспекцій, які наразі представлені відповідними управліннями та відділами. Останні в свою чергу відображають основні напрямки роботи інспекції.
  Управління контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства.
Основними його завданнями є:
  -  забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України;
  -  забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;
  -  запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;   -  забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості грунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.
  Управління контролю якості насіння та садівного матеріалу. Бере участь у реалізації державної політики з організації та здійсненні державного нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин за діяльністю суб'єктів господарювання усіх форм власності у сфері насінництва та розсадництва сільськогосподарських, квітково-декоративних, включаючи насінництво картоплі, овочевих, баштанних культур та розсадництво плодових, ягідних та винограду. А також слідкує за дотриманням Закону України "Про насіння і садівний матеріал".
Управління контролю якості сільськогосподарської продукції.
Основне його завдання - забезпечити додержання суб'єк-тами господарювання:
  -  вимог стандартів, технічних умов, пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції;
  -  ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернопереробних підприємствах;
  -  проведення декларування сільськогосподарської продукції, у тому числі зернових культур та інше;
  Управління технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки.
  Його завданнями є:
  -  здійснення нагляду за технічним станом тракторів, сільськогосподарської техніки, інших механізмів підприємствами та громадянами;
  -  забезпечення додержання законодавства з питань експлуатації машин та нагляду за їх технічним станом.
  Управління технічного нагляду здійснює відомчу реєстрацію та веде облік машин, забезпечує видачу номерних знаків на такі машини та відповідні реєстраційні документи. А також, проводить незалежну технічну експертизу при визначенні причин виходу з ладу сільськогосподарських машин. Здійснює державний нагляд та видає висновки щодо технічного стану проданих або відремонтованих машин на підтвердження відповідності їх технічного стану вимогам законодавства. Видає за заявками суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держсільгосп-інспекції України, отримані бланки довідок-рахунків, актів прийняття-передачі машин та номерні знаки "Транзит".
  Новостворена Державна інспекція сільського господарства в Закарпатській області прагне вибудувати нову систему контролю, яка б сприяла роботі учасників аграрного ринку та його розвитку, а не створювати для них зайві проблеми. Водночас пріоритетними завданнями для спеціалістів Держсільгоспінспекції залишається забезпечення державного контролю, який би гарантував якість та безпечність аграрної продукції. Адже від цього залежить наш з вами добробут.