Зараз на сайті 0 користувачів та 0 гостей.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ФIТОСАНIТАРНА ЛАБОЛАТОРIЯ»

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ФIТОСАНIТАРНА ЛАБОРАТОРIЯ»

   Державна установа «Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія» створена наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за №396 від 23 листопада 2012 року внаслідок реорганізації Державної інспекції з карантину рослин по Закарпатській області, в складі якої функціонувала Закарпатська зональна карантинна лабораторія, та Державної інспекції захисту рослин Закарпатської області.
   Чисельність лабораторії складає

79 штатних одиниць, в її складі є три основні структурні підрозділи:
відділ фітосанітарного аналізу; 
відділ фітосанітарних процедур; 
відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів. 
              Очолює лабораторію директор                            Хмельницький Василь Павлович.

   Головним завданням лабораторії є виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від проникнення із-за кордону регульованих шкідливих організмів, які можуть завдати значної шкоди народному господарству України, своєчасне виявлення та надання рекомендацій щодо локалізації та ліквідації вогнищ на територіях, де введений особливий карантинний режим.

   На базі лабораторії проводяться семінарські заняття з підвищення кваліфікації спеціалістів, стажування фахівців з інших лабораторій. Сюди приїздять з найвіддаленіших куточків України для отримання професійних знань, набуття практичного досвіду, колекційного та інформаційного матеріалу з карантинних та некарантинних регульованих шкідливих організмів, зокрема, західного кукуруд-зяного жука, опіку плодових, віспі „шарці” слив, раку картоплі, картопляних нематод, бур'янів, шкідників деревини та  запасів. 
Фахівці лабораторії приділяють велику увагу пропаганді знань з карантину та захисту рослин, а саме: готують до видання листівки, буклети, брошури, статті в газети та журнали; беруть участь у семінарах, нарадах,  виступах на телебаченні та радіо з питань карантину та захисту рослин.

   Державна установа «Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія», відповідно до покладених на неї завдань: 
   - кваліфіковано проводить фітосанітарну експертизу (ентомологічну, мікологічну, бактеріологічну, вірусологічну, гельмінтологічну, гербологічну) на предмет наявності або відсутності, ідентифікації регульованих шкідливих організмів;
   - вивчає видовий склад та біологію регульованих шкідливих організмів, а також аналізує фіто-санітарний ризик для надання рекомендацій з проведення фітосанітарних заходів, спрямованих на ліквідацію та локалізацію регульованих шкідливих організмів;
   - проводить контрольні обстеження сільсько-господарських та лісових угідь, місць зберігання і переробки рослин і рослинних продуктів, пунктів фітосанітарних процедур та прилеглої до них території; обстеження посівів та посадок, закладених імпортним насіннєвим та посадковим матеріалом,  сортодільниць, ботанічного саду, теплиць, розсадників;
   - проводить навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із захисту рослин, роботи, пов'язані із зберіганням, транспортуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею (для запобігання можливих отруєнь при роботі з пестицидами);
   - надає рекомендації щодо безпечного застосування засобів захисту рослин;
   - розробляє системи заходів захисту основних сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб, бур'янів згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»;
   - надає консультації господарствам всіх форм власності та населенню щодо застосування та доцільності використання пестицидів.  

м. Ужгород, вул. Станційна, 56, тел.: (03122) 2-26-07, тел/факс: (03122) 2-69-86, (0312) 73-96-69,
e-mail: karantinoks@mail.ru