style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9437342779886677"
data-ad-slot="1716732134"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

Зараз на сайті 0 користувачів та 0 гостей.

Free counters!

УЖГОРОДСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

УЖГОРОДСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

88020, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Коритнянська, 4
Тел.: (0312) 66-12-91; 66-12-93, Тел./факс: (0312) 66-12-95
Сайт: www.utei-knteu.org.ua, E-mail: pk@utei-knteu.org.ua

Рік заснування – 2000 (як відокремлений структурний 
підрозділ КНТЕУ). Навчальний заклад ІІІ рівня акредитації. 

Ліцензія АД №072612 від 14.08.2012 р.​

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки: Менеджмент
Професійне спрямування: Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу; Менеджмент туристичного бізнесу.

Напрям підготовки: Товарознавство і торговельне підприємництво
Професійне спрямування: Товарознавство і торговельне підприємництво

Напрям підготовки: Фінанси і кредит 
Професійне спрямування: Фінанси і кредит

Напрям підготовки: Облік і аудит
Професійне спрямування: Облік і аудит

Напрям підготовки: Харчові технології та інженерія
Професійне спрямування: Технології в ресторанному господарстві

Форми навчання: денна (на базі повної середньої освіти) та заочна із скороченим терміном підготовки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)


Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Галузь знань: Економіка та підприємництво
Спеціальність: Фінанси і кредит
Спеціалізація: Державні фінанси

Спеціальність: Облік і аудит
Спеціалізація: Облік і аудит в підприємництві

Спеціальність: Товарознавство і комерційна діяльність 
Спеціалізація: Управління товарними системами та мерчандайзинг 
    
Галузь знань: Менеджмент і адміністрування
Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування
Спеціалізація: Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу;
Менеджмент туристичного бізнесу.

Форми навчання: денна та заочна (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

Професорсько – викладацький склад: 62 викладачів, з яких 3 – доктори наук, 30 – кандидати наук.
Матеріально-технічна база: 3 корпуси з сучасними лабораторіями, лінгафонними кабінетами, 4 комп'ютерними класами, досту- 
пом до мережі Інтернет, бібліотекою (понад 60 тис. примірників), спортивна зала, стадіон.
УTEI КНТЕУ розвиває міжнародні зв'язки з Празьким (Чехія) та Берлінським (Німеччина) готельно-туристичними коледжами, Академією туристичного, ресторанного та готельного бізнесу (Австрія), Ніредьгазьким торговельним коледжем (Угорщина), Кошицьким університетом ім. Шафарика (Словаччина), Познанською вищою школою бізнесу і іноземних мов (Польща).
До послуг студентів: гуртожиток, їдальня, кафе, мед. пункт.