Зараз на сайті 0 користувачів та 0 гостей.

закарпатське обласне управлIння лIсогосподарських агропромислових господарств

   Смолін Віталій Олександрович народивсь 6 лютого 1982 року в селі Базар Народицького району, Житомирської області.
   В 1999 році закінчив Базарську середню загальноосвітню школу I – III ступенів  і вступив до Житомирського кооперативного економіко - правового технікуму на товарознавчий факультет за спеціалізацією "Митна справа". 2001 року вступив до Житомирського державного технологічного університету на факультет "Економіки і менеджменту" за спеціальністю "менеджмент організації".
    З 2002 до 2003 років проходив строкову військову службу, після закінчення якої відновився на навчанні в університеті. У січні 2009 року здобув кваліфікацію "Менеджера - економіста".
   З 2004 року займався підприємницькою діяльністю в сфері лісозаготівлі, деревоообробки та реалізації деревини.
   В жовтні 2007 року прийнятий на посаду лісничого Базарського лісництва ДП "Народицький лісгосп АПК".
   В березні 2008 року переведений на посаду головного інженера ДП "Народицький лісгосп АПК". 
   З 23 лютого 2009 року призначений по контракту директором ДП "Народицький лісгосп АПК", де працював до червеня 2012 року.
   З червня 2012 року переведений на посаду генерального директора ДП "Закарпатське обласне управління лісогосподарських агропромислових господарств", де працює по теперішній час.
   Одружений. Дружина – Смоліна Аліна Василівна.
   Ліси Закарпаття виконують переважно екологічні функції і тому мають обмежене експлуатаційне значення. За оцінкамі експертів, у тому числі й міжнародних, Закарпатські ліси вважаються найпродуктивнішими не тільки в Карпатському регіоні, а й у всій Європі. 
   На основі спільного клопотання ОДА та обласної ради, наказом № 57 від 07.03.2003 року міністерством аграрної політики України створено Головне державне спеціалізоване лісогос-подарське агропромислове під-приємство “Закарпатагроліс”. За підприємством закріплено лісовий фонд, наданий Мінагрополітики України у Закарпатській області. 
   Наказом міністерства аграрної політики та продовольства України № 510 від 15.08.2012 – затверджена нова назва дер-жавного підприємства – «Закарпатське обласне управління лісогосподарських агропромислових господарств».
 Підприємство створено з метою:
 -    організації комплексного ведения лісного господарсва, включаючи питання охорони, захисту, раціонального викорис-тання лісових ресурсов і відтворення лісів в державному лісовому фонді та організації захисного лісорозведення на території області;
 -    охорони, видтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на закреплених за ним мислив-ських угіддях;
 -    додержання встановленого режиму на заповідних територіях, що перебувають у його віданні.
   Землі лісового фонду АПК в 9-ти районах області площею 86155 га надані у постійне користування головному підприємству ЗОУЛАГ.
   Підприємством ЗОУЛАГ виконується повний комплекс необхідних лісогос-подарських робіт, особливо пріоритетних: лісовідновлення, рубки, догляду, санітар-но-оздоровчі заходи. Створено відомчу лісову охорону та розроблено комплекс проти-пожежних заходів. Підприємством розроблено перспективну виробничу програму з розвитку та ведення лісового господарства. На сьогодні всі структурні підрозділи працюють прибутково і стабільно. Значно збільшилась заробітна плата, вдвічі зросли обсяги виробництва товарної продукції та суми сплачених платежів до бюджету. 
   Підприємство має виробничу базу та 5 переробних цехів, продукція з яких має попит серед населення (помідорні кілки, виноградні стовпчики, пиломатеріал для місцевого будівництва та ремонту господарських будівель,  ЧМЗ та інше).  Підприємство забезпечує поливною деревиною та будівельним лісом на 50% потреби населення , школи, дитсадки, ФАПи та інші заклади соціальної сфери.     
   Головне підприємство щорічно збільшує обсяги лісовідновних робіт. За відсутністю державного фінансування на утримання лісової охорони на підприємстві прово-диться значна робота по збереженню лісових насаджень і недопущенню в них лісопорушень та виникнення лісових пожеж. За власні кошти частково забезпечується виконання пріоритетних програм “Ліси України”, “Протипавод-кового захисту земель в басейні р. Тиса”. Проведено попередню оплату за виготов-лення державних актів по закріпленню лісового фонду за Головним підприєм-ством.
   В найближчій перспективі для розши-рення виробничої сфери діяльності, отримання додаткових коштів для розвитку лісового господарства, матеріального стимулювання працівників, головне державне спеціалізоване агропро-мислове підприємство “Закарпатське обласне управління лісогосподарських агропромислових господарств” має намір організувати вирощування та реалізацію в значних об'ємах продукції декоративних дерев, кущів та інших рослин для озеленення міст та населених пунктів, вирощування в промислових масштабах лікарської сировини, грибів тощо.  
   Розрахункова лісосіка, згідно з мате-ріалами лісовпорядкування, становить 34800 кбм. на рік, в т.ч. 5600 – по хвойному господарству, 800 – по дубовому, 22200 – по буковому господарству.  
    Фактично посаджено лісових культур за 2012  рік на площі 169 га.
   Сприяння природному поновленню проходить на площі понад 100 га.
   Чисельність працівників 406 осіб.
88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1
тел.: (0312) 61 2642, тел/факс: (0312) 61 2643, e-mail: agroliss@bigmir.net