style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9437342779886677"
data-ad-slot="1716732134"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

Зараз на сайті 0 користувачів та 0 гостей.

Free counters!

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР

ЗАКАРПАТСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР

   Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер (ЗОКОД) – єдиний спеціалізований медичний заклад для лікування хворих із злоякісними ново-утвореннями,  був створений у відповід-ності з наказом управління охорони  здоров'я № 1019 від 5 серпня 1946 року. З 1946  ліжковий фонд диспансеру збільшився з 25 стаціонарних ліжок до​ 250 на 01.01.2011, з 14 штатних посад до 334.
В 2009 році закінчена реконструкція лікувально-діагностичного корпусу шляхом добудови поверху,  добудований радіологічний корпус та встановлений новий гама-терапевтичний апарат,  покра-щені умови перебування хворих в стаціонарі,   роботи персоналу. В складі ЗОКОД працюють відділення онкохірургії – 56 ліжок,  три блоки відділення променевої терапії – 100 ліжок, хіміотерапії – 50 ліжок,  онкогінекології – 38 ліжок.

Для якісного надання медичної допомоги в 2006 р. організовано відділення реанімації та інтенсивної терапії – 6 ліжок з сучасним матеріально-технічним облад-нанням, поліклінічне відділення, відділення променевої діагностики, централізована цитологічна лабораторія, клінічна лабораторія, гістологічна лабораторія, лабораторія ізотопної діагностики.
​Забезпечення кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам із злоякісними ново-утвореннями практично всіх локалізацій здійснюється колективом спеціалістів високої кваліфікації на чолі із професором, д.м.н.  – головним лікарем А.В.Русиним.  Всього в ЗОКОД працює 52  лікарів та 4 спеціалістів – біологів, 140 медичних сестер, 80 працівників молодшого медичного персоналу. 
Наказом управління охорони здоров'я від 12 жовтня 1970 року № 559, керуючись наказами міністерства охорони здоров»я України від 22.06.1970 № 372 «Про використання облонкодиспансеру, як клінічної бази медичного факультету Ужгородського національного університету, та надання практичної допомоги по онкології органам охорони здоров'я»,  онкодиспансер затверджений клінічною базою медичного факультету.  На базі онкодиспансеру працює кафедра онкології медичного факультету УжНУ з  курсами радіаційної медицини, анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії.   Працівники  кафедри:  1 доктор медичних наук,      4 кандидати медичних наук,   2 асистенти.  испансер забезпечений найсучаснішим діагностичним обладнанням для виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях: цифровими рентгенологічним та мамографічним апаратами,  

Дапаратами ультразвукової діагностики, кольпоско-пічним апаратом. 
Значно покращена матеріально-технічна база клінічної лабораторії, яка оснащена автоматичними аналізаторами, облад-нанням для визначення онкомаркерів. Придбано нове обладнання для проведення морфологічних та імуногістохімічних досліджень,  нове ендоскопічне облад-нання, обладнання для відділення реанімації та інтенсивної терапії, обладнана операційна для лапароскопічної хірургії. 
В 2012 році встановлений новий мультиспіральний 16 – зрізовий ком-п'ютерний томограф, який презентовано фондом Р.Л. Ахметова «Розвиток України» в рамках проекту «Рак виліковний».
На базі диспансеру працює центра-лізована цитологічна лабораторія. Впровад-жено комп'ютерний контроль обстеження патологічних цитологічних досліджень. Морфологічна та цитологічна лабораторії оснащені мікроскопами з комп'ютерною обробкою.  
Відділення променевої діагностики,  спеціалісти якого виконують ультразвукові дослідження, рентгенологічні, комп'ютер-ної томографії, радіоізотопні, оснащене сучасним обладнанням.  Кількість спеціальних методів обстежень зростає, що свідчить про широке впровадження та дотримання стандартів обстеження хворих під час діагностики злоякісних ново-утворень та контролю, в процесі лікування впроваджено дерматоскопію.
В середньому за рік в диспансері 40000 відвідувань,   виконується більш 1000 хірургічних втручань, в тому числі впроваджені органозберігаючі операції при злоякісних новоутвореннях молочної залози,  прямої кишки. Оперативні втручання проводяться в 3-х операційних, оснащених сучасним обладнанням.

Адреса ЗОКОД: 
Закарпатська область, м. Ужгород , 
вул. Бродлаковича, 2 
Час роботи: 
понеділок - п’ятниця 
з 8:00 по 16:00 к. ч.
Електронна пошта: 
zokoduzh@gmail.com
Веб-сайт: 
www.onko.uoz.org.ua
Телефони:
Головний лікар..........(0312) 615613
Секретар головного лікаря...617036
Факс................................615613
Відділення : 
- хірургічне.......................639150
- гінекологічне..................639899
- хіміотерапевтичне.............34024
- променевої терапії.............34024
- блок закритих джерел
випромінювання.................639370