style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9437342779886677"
data-ad-slot="1716732134"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

Зараз на сайті 0 користувачів та 3 гостя.

Free counters!

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

Районні центри зайнятості

вул. Новака, 45, м. Ужгород, Закарпатська область, 88018 
тел.: +38 (0312) 64-98-00,    факс: 64-98-25,    E-mail: zakarpatocz@zocz.ic.uz.ua

Юрій Іванович Фущич
Директор Закарпатського обласного 
центру зайнятості

   Закарпаття – одна з областей України, унікальна за своїм географічним розташуванням та природно-кліматичними умовами. Вона є своєрідними воротами України в Західну Європу, оскільки межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Історично склалося так, що область належить до регіонів із низьким рівнем індустріального розвитку. Однією із головних ознак краю є його гірська територія. Чотири п'ятих Закарпаття займають покриті лісами гори і тільки одна п'ята – рівнини. Завдяки цим природним умовам в останні роки регіоном зацікавились інвестори, які вкладають кошти у створення нових потужних підприємств, а також у розвиток туристично-рекреаційного сектору, економіки краю. Як наслідок, в області побудовано такі заводи, як ТОВ «Ядзакі Україна», ЗАТ «Єврокар», ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», ТОВ «Гроклін-Карпати», ТОВ «ВЕТ Аутмотив Україне», споруджені комфортні туристично-оздоровчі комплекси з усіма зручностями.
   На ринок праці Закарпаття, як і в цілому України, суттєво впливає соціально-економічний розвиток області. Особливе багатство краю – це його трудові ресурси, працелюбний народ із високою організаційною культурою господарювання. Закарпаття здавна характеризувалося  праценадлишковістю. Характерною ознакою краю також є малоземелля. В останні роки спостерігається також погіршення  демографічної ситуації (особливо в сільській місцевості), значне переміщення горян до міст. Крім того, існує трудова міграція (зовнішня і внутрішня, постійна і тимчасова), яка хоча частково й вирішує фінансові проблеми закарпатських родин, однак призводить до виникнення інших морально-етичних та психологічних труднощів. Близько 100 тис. закарпатців працюють за межами області, з них 70 тис. – за кордоном. Не тільки в  Закарпатті, а в Україні загалом існує стійкий дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці. Особливо це характерно для гірських районів – Великоберезнянського, Міжгірського, Рахівського, Воловецького, де пропозиція робочої сили значно перевищує попит на неї. Та й в Ужгороді чи Мукачеві непоодинокі випадки, коли випускники вищих навчальних закладів із дипломами спеціалістів із престижних юридичних та економічних напрямів поповнюють лави безробітних, оскільки немає можливості забезпечити їх робочим місцем. Негативно впливає на мотивацію до праці низький рівень її оплати та недостатня кількість якісних вакансій. Однак і в таких, доволі складних умовах, Закарпатська обласна служба зайнятості спільно з органами влади підтримує краян, допомагаючи знайти роботу тим, хто хоче працювати, одночасно активізовує їх зусилля та здійснює соціальний захист громадян. Закарпатська обласна служба зайнятості вживає конкретних заходів, аби запобігти масовому безробіттю. Йдеться про розробку та реалізацію програм зайнятості населення. Серед заходів активної політики обласної служби зайнятості на ринку праці назвемо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, надання профорієнтаційних послуг з підбору роботи, працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення, сприяння самозайнятості та підприємницькій ініціативі (особливо для гірських районів Закарпаття), підвищення конкурентоспроможності безробітних шляхом організації професійного навчання, залучення до участі в громадських роботах та роботах тимчасового характеру. 
   Співпраця з роботодавцями є і залишається одним із пріоритетів роботи. Для фахівців Закарпатської обласної служби зайнятості працедавець є і буде не тільки клієнтом №1, а й головним соціальним партнером. 
   Новою редакцією Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання роботодавців до праце-влаштування громадян, які недостатньо конкуренто-спроможні на ринку праці, а також суб'єктів малого підприємництва передбачена компенсація єдиного соціального внеску протягом одного календарного року. Ця послуга надаватиметься роботодавцям, які створять додаткові робочі місця. Для забезпечення конкуренто-спроможності незайнятого населення на ринку праці центри зайнятості області організовують професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян. Пріоритетним напрямом професійного навчання є підготовка кваліфікованих робітників під конкретні замовлення роботодавців, що дозволяє найбільш повно задовольнити потребу підприємств Закарпаття. Також, особи віком старші 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкуренто-спроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціаль-ностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця навчання здійснюється особою.
   Важливим напрямом стабілізації рівня зайнятості населення є самостійна зайнятість. Для її реалізації у Закарпатській обласній службі зайнятості діє механізм, за яким охочих започаткувати власну справу запрошують на семінари, де вони отримають інформацію про професії та сфери діяльності, придатні для підприємницької діяльності у конкретному районі, надають необхідну інформацію для започаткування власної справи, а також фінансову підтримку у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю.
   Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», однією із соціальних гарантій у сфері зайнятості передбачено можливість участі громадян у громадських роботах та роботах тимчасового характеру для забезпечення їх тимчасовою зайнятістю. На осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. Період участі в громадських роботах зараховується до загального трудового та безперервного трудового стажу. Організація громадських робіт є однією із важливих соціальних послуг.
Разом з тим, ситуація, що склалася на ринку праці Закарпаття, усе-таки має певні негативні тенденції, подолати які може активна державна соціальна та економічна політика, одним із напрямків якої повинно бути вдосконалення кількісних та якісних характеристик робочої сили, прогнозування потреби у працівниках і фахівцях за групами професій і спеціальностей. У зв'язку з цим обласна служба зайнятості намагається всебічно інформувати випускників шкіл про перспективний попит на конкретні професії, а також перспективи працевлаштування за ними. Це сприяє усвідомленню юнаками та дівчатами власного становища на ринку праці та формування активної життєвої позиції на користь робітничих професій, підвищення самої вартості робочої сили у вигляді гідної оплати праці, що призведе до поліпшення рівня життя людей.
   Серед низки профорієнтаційних заходів, які проводить служба зайнятості з учнями загальноосвітніх шкіл, можна відмітити змагально-розважальний захід для молоді та учнів «Поринь у світ професій». Також з метою виявлення рівня обізнаності учнів шкіл області щодо переліку професій та шляхів оволодіння ними, рівня задоволення їх потреб в отриманні якісної змістовної професійної інформації та профорієнтаційних послуг, підтримки та розвитку творчості серед учнівської молоді, фахівці служби зайнятості проводять конкурси малюнків на тему «Професія моєї мрії».
Державна служба зайнятості постійно вдосконалює свої методи роботи. Що стосується інформаційно-роз'яснювальних заходів із працездатним населенням, то тут важливе місце займає робота, яка приводиться серед роботодавців та найманих працівників щодо переваг легального працевлаштування та відповідальності за порушення вимог чинного законодавства про зайнятість.

   "Пам'ятаймо, що і фахівці служби зайнятості, і роботодавці, і органи влади, і працівники повинні об'єднатися навколо спільної мети – поліпшення добробуту наших краян, забезпечення їх соціального захисту від важкого соціального лиха – безробіття."